Kontakt:  
Zálešáková
tel.: +421 905 213 590
mail: zalesakova@telus.sk